گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 12
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 15
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 12
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 13