گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 5
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 8
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 12
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 10