گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 6
فردا

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 6
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 9
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 9
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 9