گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
315 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 42 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
285 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 25 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 5
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 5
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 10
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 13
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 11