گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
716 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
899 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 39 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 9پایین ترین : 1
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : -1
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 3
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 2