گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
770 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 57 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 10
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 7
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 9
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 7
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 10