گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
326 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 58 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : -3
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 1
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 0
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 3
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 0