گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
308 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 56 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
368 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 8 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 5
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 8
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 14
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 13
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 11