گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
467 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
680 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 20 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 1
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 2
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 6