گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,168 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,292 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 32 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 15
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 12
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 12
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 13
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 14