گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
532 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 55 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,004 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 4 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 13
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 13
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 15
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 16
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 16