گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,215 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 6 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 3
فردا

شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 8
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 14
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 10
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 7