گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
7,074 کیلومتر
زمان : 71 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,368 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 18پایین ترین : 13
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 13
دو روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 14پایین ترین : 11
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 9