گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
8,125 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 27پایین ترین : 18
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 19
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 25پایین ترین : 20
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 25پایین ترین : 20
چهار روز بعد

جمعه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 25پایین ترین : 20