گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,274 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 53 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,278 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 18 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
باران
بالاترین : 11پایین ترین : 5
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 3
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 8
سه روز بعد

پنج شنبه
باران
بالاترین : 18پایین ترین : 9
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 7