گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,355 کیلومتر
زمان : 33 ساعت و 55 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,566 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
بارش برف
بالاترین : -1پایین ترین : -3
فردا

سه شنبه
برف
بالاترین : 1پایین ترین : -1
دو روز بعد

چهارشنبه
بارش برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
سه روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -1
چهار روز بعد

جمعه
برف
بالاترین : 1پایین ترین : -3