گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,243 کیلومتر
زمان : 62 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,946 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

دوشنبه
باران
بالاترین : 8پایین ترین : 3
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : 1
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 10پایین ترین : -3
چهار روز بعد

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 1