گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,934 کیلومتر
زمان : 49 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,584 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
باران
بالاترین : 11پایین ترین : 7
فردا

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 6
دو روز بعد

چهارشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 5
سه روز بعد

پنج شنبه
نسیم
بالاترین : 10پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 0