گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,811 کیلومتر
زمان : 38 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,595 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 25 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 11
فردا

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 10
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 11
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 9