گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,298 کیلومتر
زمان : 33 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,793 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : -4پایین ترین : -20
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -11
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : -1پایین ترین : -10
سه روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : -1پایین ترین : -10
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -2پایین ترین : -9