گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,440 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,709 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 10
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 10
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 11