گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,132 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
878 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 25 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 7
فردا

جمعه
نسیم
بالاترین : 10پایین ترین : 5
دو روز بعد

شنبه
نسیم
بالاترین : 11پایین ترین : 5
سه روز بعد

یکشنبه
نسیم
بالاترین : 11پایین ترین : 7
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 7