گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
12,139 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 20
فردا

سه شنبه
رعد و برق
بالاترین : 29پایین ترین : 21
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 24پایین ترین : 21
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 18
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 19