گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,687 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 55 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

پر باد
امروز

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 22پایین ترین : 16
فردا

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 13
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 15
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 16