گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
11,837 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی آفتابی
امروز

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 18
فردا

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 25پایین ترین : 17
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 18
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 25پایین ترین : 18
چهار روز بعد

جمعه
رعد و برق
بالاترین : 23پایین ترین : 18