گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,245 کیلومتر
زمان : 32 ساعت و 45 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,631 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 15 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
ابری
بالاترین : -7پایین ترین : -9
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : -5پایین ترین : -11
دو روز بعد

سه شنبه
برف
بالاترین : -4پایین ترین : -11
سه روز بعد

چهارشنبه
بارش برف
بالاترین : -1پایین ترین : -6
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -1پایین ترین : -7