گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
893 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 21 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,272 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 12 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 7پایین ترین : 1
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 0
دو روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 2
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 2
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 4