گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,788 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 21
فردا

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 22
دو روز بعد

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 22
سه روز بعد

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 24پایین ترین : 18
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 16