گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,738 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 0
فردا

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 4
دو روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 4
سه روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 6
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 7