گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,757 کیلومتر
زمان : 28 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,594 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 17
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 21
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 21
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 17
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 17