گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
596 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی آفتابی
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 8
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 4
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 7
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 11