گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,513 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 26
فردا

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 27پایین ترین : 26
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 26
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 25
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 25