گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
585 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 25 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
411 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 7
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 7
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 6
چهار روز بعد

پنج شنبه
باران
بالاترین : 19پایین ترین : 7