گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,071 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
796 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 13
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 22پایین ترین : 15
دو روز بعد

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 14پایین ترین : 11
سه روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 13