گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,686 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,345 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 10
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 19پایین ترین : 11
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 10
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 14