گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,686 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,348 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
پر باد
بالاترین : 20پایین ترین : 11
فردا

پنج شنبه
پر باد
بالاترین : 22پایین ترین : 8
دو روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 2
سه روز بعد

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 2
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 5