گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,337 کیلومتر
زمان : 23 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,770 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8
فردا

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 9
دو روز بعد

جمعه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 7
سه روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 7
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 10