گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,063 کیلومتر
زمان : 21 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,693 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

چهارشنبه
باران
بالاترین : 12پایین ترین : 7
فردا

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 15پایین ترین : 7
دو روز بعد

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 7
سه روز بعد

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 6
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 9