گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 8پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : 5
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 8
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 12