گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,211 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 48 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
باران
بالاترین : 21پایین ترین : 12
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 7
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 5
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 6
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 8