گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : -3
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 2
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 7
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 5