گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
813 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 33 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 0
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 1
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 5