گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,572 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 17 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 9
فردا

یکشنبه
باران
بالاترین : 15پایین ترین : 5
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 12پایین ترین : 2
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 3
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 7