گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,389 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 21 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 3
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 6
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 7
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 7