گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
6,393 کیلومتر
زمان : 64 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,909 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 14
فردا

جمعه
ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 14
دو روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 13
سه روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 11
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 10

تلگرام

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم