گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,248 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

شنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 12
فردا

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 12
دو روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 18
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 15
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 15