گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
15,219 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
7,426 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

باران
امروز

پنج شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 15
فردا

جمعه
باران
بالاترین : 15پایین ترین : 13
دو روز بعد

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 20پایین ترین : 15
سه روز بعد

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 22پایین ترین : 14
چهار روز بعد

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 23پایین ترین : 16