گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,673 کیلومتر
زمان : 27 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,970 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 10
فردا

یکشنبه
برف
بالاترین : 10پایین ترین : -1
دو روز بعد

دوشنبه
بارش برف
بالاترین : 2پایین ترین : -2
سه روز بعد

سه شنبه
برف
بالاترین : 2پایین ترین : 0
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -1