گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,562 کیلومتر
زمان : 56 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,418 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
باران
بالاترین : 10پایین ترین : 3
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 5
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 7پایین ترین : 1
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 1
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 10پایین ترین : 0