گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,756 کیلومتر
زمان : 48 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,824 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 1
فردا

جمعه
باران
بالاترین : 7پایین ترین : 3
دو روز بعد

شنبه
ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 5
سه روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 5
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 3